KALİTE, ÇEVRE VE İSG POLİTİKAMIZ

Faaliyet gösterdiği tüm ürünlerle ilgili, projelendirmeden ithalata imalattan montaja kadar hizmet veren Pimeks Group sahip olduğu tecrübeyi, güçlü teknik kadrosu ve Avrupa standartlarındaki imalat ve montaj kalitesi ile pekiştirmekte ve her geçen yıl büyüyen hedeflerine başarıyla ulaşmaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, sektörün önde gelen kuruluşları arasında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yapacağımız tüm çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz;

  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
  • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterilmesi,
  • "Çevreye Saygı" bilinci ile kaynakların en verimli şekilde kullanılması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi,
  • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet gösterilmesi, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
  • Kalite, çevre, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapılması,
  • Kurumumuzun iş gücü, birikimi ve finansal gücünün korunması ve arttırılması

Bütün bu ilkeler doğrultusunda, çalışanlarımıza ve topluma katılan değerin arttırılmasının sağlanması, çevreye zarar verilmemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli çalışma koşullarının sağlanması, sıfır kaza ve sıfır tehlike hedeflenmiştir. Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması gurur kaynağımız olacaktır.

Başta üst yönetim olmak üzere belirlenen şartlara uygun olarak çalışmayı taahhüt ediyoruz.

Bu amaç doğrultusunda çalışan personelimizin toplam katılımı ve tam desteği esastır.


Duyurumuzu incelemek için tıklayınız